Hướng dẫn
Hỏi đáp
Đổ/Trả hàng
Các Giấy Phép Hiện Hành

Công Ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Vĩnh Thành có đầy đủ các giấy phép hoạt động kinh doanh và giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Nón Bảo Hiểm do Nhà Nước quy định.

Bao gồm các giấy chứng nhận sau :

 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: CN Công Ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Vĩnh Thành

 - Giấy chứng nhận chất lượng Nón bảo hiểm do Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng QUACERT cấp.

Hình ảnh các giấy chứng nhận :

- Giấy đăng kí kinh doanh

 

- Giấy phép kiểm định chất lượng các mẫu nón Bảo Hiểm

 

 + Kiểu HNT 01

 

 

 + Kiểu HNT 02

 

 

 + Kiểu HNT 03

 

 

 + Kiểu HNT 04

 

 

 + Kiểu HNT 05

 

Go to Top